Beste wensen voor 2019!

Het begin van een nieuw jaar is een moment om terug te blikken. We vinden het belangrijk om te blijven werken aan een goede kwaliteit om goede zorg voor u als patiënt te kunnen leveren. Daarom hebben we in 2018 meegedaan aan de NHG praktijkaccreditering. Vol trots kunnen we melden dat we het kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen! Dit is een keurmerk van het Nederlandse Huisartsengenootschap. Het toont aan dat onze praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Ook zijn we in november 2018 overgegaan op een nieuw computersysteem. Met dit computersysteem wordt het mogelijk om (deels) uw eigen patiëntengegevens in te zien, bijvoorbeeld bloeduitslagen of uitslagen van onderzoeken. Ook zult u binnenkort online uw recepten kunnen herhalen en bekijken wij de mogelijkheden voor e-mail-consulten. Ons streven is om hier voor 1 april 2019 een start mee te maken. Houdt de website en nieuwsbrief dus in de gaten!

Wij wensen u een gezond 2019!

Met vriendelijke groet,

Namens team Hogen Hoed,

Huisartsen: Ingeborg van der Geest, Eric-Jan Heydenrijk

Sandra Schakenraad en Natasja van Eekelen