Herstel dokter Van Eekelen

Helaas is dokter van Eekelen voor langere tijd uitgevallen op de werkvloer. We hebben gezocht naar een vaste waarnemend huisarts om haar spreekuren in te vullen. Het is ons jammergenoeg niet gelukt om 1 vaste dokter hiervoor te vinden. Wel zullen de komende periode de volgende huisartsen ons helpen:

Dokter Kamta komt vanaf eind april op dinsdagen spreekuur doen.

Dokter Pons doet op donderdagen spreekuur.

Doker Vaes versterkt ons op vrijdagen.

Dokter Van Eekelen lijkt gelukkig langzaam op te knappen. Daarom zal zij vanaf nu in een heel rustig tempo beginnen met het opbouwen van haar spreekuren.

We hopen op uw begrip.

Team de Hogen Hoed

Doktersassistente in opleiding

Sinds februari 2019 is Naomi Dijkshoorn in de Hogen Hoed werkzaam. Zij volgt de opleiding tot doktersassistente en loopt hiervoor stage bij ons. Op donderdagen en vrijdagen zal Helma haar begeleiden.

Praktijk gesloten voor nieuwe patiënten

Op dit moment is de praktijk gesloten voor nieuwe patiënten.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor mensen die gaan samen wonen met iemand die al patiënt is in de praktijk of voor nieuw geboren baby’s.

Vraagt u in dat geval de doktersassistente om meer informatie. Zij zal u verder helpen.

Afwezigheid dokter van Eekelen

Vanwege familie omstandigheden is dokter van Eekelen voor langere tijd afwezig. Haar spreekuren worden door de andere drie huisartsen overgenomen. Op de donderdagen zal dokter Pons haar spreekuur invullen.

We vragen om uw begrip als het maken van een afspraak wat langer duurt dan u van ons gewend bent.

En we hopen natuurlijk op een spoedig herstel van dokter van Eekelen.

Dokter van der Geest
Dokter Heijdenrijk
Dokter Schakenraad

Beste wensen voor 2019!

Het begin van een nieuw jaar is een moment om terug te blikken. We vinden het belangrijk om te blijven werken aan een goede kwaliteit om goede zorg voor u als patiënt te kunnen leveren. Daarom hebben we in 2018 meegedaan aan de NHG praktijkaccreditering. Vol trots kunnen we melden dat we het kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen! Dit is een keurmerk van het Nederlandse Huisartsengenootschap. Het toont aan dat onze praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsverbetering.

Ook zijn we in november 2018 overgegaan op een nieuw computersysteem. Met dit computersysteem wordt het mogelijk om (deels) uw eigen patiëntengegevens in te zien, bijvoorbeeld bloeduitslagen of uitslagen van onderzoeken. Ook zult u binnenkort online uw recepten kunnen herhalen en bekijken wij de mogelijkheden voor e-mail-consulten. Ons streven is om hier voor 1 april 2019 een start mee te maken. Houdt de website en nieuwsbrief dus in de gaten!

Wij wensen u een gezond 2019!

Met vriendelijke groet,

Namens team Hogen Hoed,

Huisartsen: Ingeborg van der Geest, Eric-Jan Heydenrijk

Sandra Schakenraad en Natasja van Eekelen

Nieuwe praktijkhouder

 

Huisartsenpraktijk de Hogen Hoed begint het jaar met goed nieuws: dokter Sandra Schakenraad is per 1 januari 2019 lid van de maatschap geworden. Zij zal dus als vaste huisarts in de Hogen Hoed blijven werken, zodat er een vast team van huisartsen is. We proberen de patiënten zo gelijk mogelijk te verdelen over de vier huisartsen. De patiënten die bij dokter Van der Pas waren, zullen vooral door dokter Schakenraad gezien worden. Natuurlijk mag u zelf uw voorkeur aangeven, voor zover mogelijk.

 Ik zal me even voorstellen: ik ben Sandra Schakenraad en ik werk sinds 2011 als huisarts. Mijn geneeskunde- en huisartsenopleiding heb ik in Nijmegen gedaan. Voordat ik huisarts werd, heb ik als arts in het ziekenhuis gewerkt bij interne geneeskunde, geriatrie (ouderenzorg) en bij de psychiatrie.

Ik werk sinds januari 2018 met veel plezier in huisartsenpraktijk de Hogen Hoed. Daarom kijk ik er naar uit om samen met het vertrouwde team van de Hogen Hoed voor u te blijven zorgen! Misschien heb ik u afgelopen jaar al een keer gezien op het spreekuur; of wie weet zie ik u binnenkort voor een eerste kennismaking?

 

Nieuw computer systeem

In verband met de overgang naar een nieuw huisartsen informatiesysteem op donderdag 8 november, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij vanaf die datum tot en met maandag 12 november, geen afspraken vooruit kunnen plannen.

U kunt wel afspraken op de dag zelf maken (voor zover er open plaatsen zijn).

Vanaf dinsdag 13 november hopen wij u weer van dienst te kunnen zijn op de wijze die u van ons gewend bent.

Onderstaand een berichtje vanuit het Franciscus & Vlietland Ziekenhuis met betrekking tot de eerste transmurale troffee

Vorig jaar hebben wij u verteld dat we hard werkten aan sterkere zorg voor de kwetsbare oudere patiënten, dit naast onze gewone patiëntenzorg. Wij kunnen u met gepaste trots melden dat wij hiervoor een prijs hebben ontvangen.

 

Onderstaand een berichtje vanuit het Franciscus &Vlietland  Ziekenhuis met betrekking tot deze prijs.

Dit jaar werd voor het eerst de Transmurale Trofee uitgereikt. Deze prijs is in het leven geroepen om het beste regionale samenwerkingsinitiatief van het jaar te eren. De eerste Transmurale Trofee gaat naar het initiatief: Sterke medische zorg voor kwetsbare oudere patiënten in Vlaardingen. De trofee werd uitgereikt aan Jolanda van der Pas van huisartsenpraktijk De Hogen Hoed en Jaap Krulder namens de vakgroep Geriatrie Franciscus Vlietland. Zij verbeterden, in nauwe samenwerking met de wijkverpleegkundige teams Argos-buurt Zorg, Careyn,  zonnehuis en specialisten ouderengeneeskunde in Vlaardingen, de zorg voor kwetsbare ouderen.