Bloed prikken alleen op afspraak!

Vanaf 11 mei 2020 kunt u alleen bloed laten prikken op afspraak.

U kunt online een afspraak maken op een van de bloedprikpunten van het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Ga hiervoor naar www.franciscus.nl/bloedprikken.
Hier klikt u op de link ‘online afspraak maken’. Vervolgens doorloopt u de volgende stappen:
– Selecteer een gemeente;
– Selecteer het gewenste bloedprikpunt;
– Selecteer een datum en tijd;
– U krijgt een e-mail ter bevestiging.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 010-893 00 00.

Afspraak maken voor kinderen

Voor kinderen, jonger dan 12 jaar, kunt u een afspraak maken op het speciale kinderspreekuur. Deze vindt iedere woensdagmiddag plaats tussen 13.00 en 16.45 uur in Franciscus Vlietland, Schiedam.

Als u op een andere locatie buiten het kinderspreekuur een afspraak maakt voor uw kind en hij of zij is jonger dan 10 jaar, wilt u dan een dubbele afspraak maken zodat er meer tijd voor uw kind genomen kan worden?

Opstarten regulier spreekuur

Vlaardingen, 29 april 2020

Diverse media geven aan dat de gewone huisartsenzorg weer op gang komt. Wij zijn als huisartsenpraktijk aan het kijken hoe we onze spreekuren zo goed mogelijk kunnen opstarten, met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Binnen de 1,5 meter afstand-cultuur moeten volle wachtkamers vermeden worden, daarom zijn er nog steeds aanpassingen in de praktijkvoering:

Aanpassingen in uw huisartsenpraktijk door het Corona virus

In verband met het Corona virus zijn er een aantal aanpassingen in onze praktijk. We proberen hiermee verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook willen we zorg kunnen bieden aan patiënten die dit het meest nodig hebben. We hopen op uw begrip.

 • Loop niet de praktijk binnen zonder eerst telefonisch contact te hebben gehad met de doktersassistente.
 • Heeft u vragen of zorg nodig? Bel dan in ieder geval naar de doktersassistente. Samen met u bekijken we wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
  • U krijgt een zelfzorgadvies, eventueel met een telefonische controle.
  • U krijgt een telefonisch consult met de huisarts, eventueel middels videobellen.
  • U krijgt een afspraak op het spreekuur. Wees dan op tijd, maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.
  • Indien nodig zal u thuis door de huisarts bezocht worden.
 • De controles voor diabetes, CVRM, astma en COPD worden langzaam weer opgestart. Laat bloed prikken indien u hiervoor een formulier heeft. Blijf thuis bij luchtwegklachten. Indien noodzakelijk wordt een telefonisch consult of visite ingepland in overleg met de huisarts.
 • Het is op dit moment niet mogelijk om online afspraken te maken.
 • Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ wordt vervangen door een videoconsult of een telefonische afspraak.

Neem bij gezondheidsklachten altijd telefonisch contact op!

We merken dat veel van onze patiënten het contact met de huisarts vermijden. Enerzijds vanuit veiligheidsoverwegingen. Anderzijds om de huisarts niet te belasten in deze drukke tijd. We willen benadrukken dat u bij gezondheidsklachten altijd (telefonisch) contact kunt opnemen met uw huisarts. Ook in deze tijd van crisis staan we voor alle patiënten klaar!

Chronische zorg die niet acuut is, stellen we waar mogelijk wel uit of we doen een telefonisch consult. We zijn langzaam onze spreekuren aan het uitbreiden, ook voor controles van diabetes en COPD.

Vanaf het moment dat Corona in onze regio werd geconstateerd, hebben we meteen maatregelen getroffen om de veiligheid voor alle patiënten en medewerkers te waarborgen. We willen de patiëntenstroom scheiden, zodat een besmette Corona-patiënt niet met een niet-besmette patiënt in aanraking komt. Daarom vragen wij altijd of u Corona-gerelateerde klachten heeft. Onze voordeur zit op slot, zodat mogelijk besmette patiënten niet zomaar binnen kunnen lopen.

Het is dus belangrijk om eerst te bellen voordat u de huisartsenpraktijk bezoekt. De doktersassistente en huisarts kunnen dan mee inschatten op welke manier ze u het beste kunnen helpen.

We realiseren ons dat we in een onzekere en tevens unieke situatie verkeren. Een situatie waaraan iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen om het tij te laten keren. Dit vraagt om afstemming, aanpassing, geduld en discipline.

Mede dankzij u kunnen we samen het Coronavirus onder controle krijgen en houden. Hiervoor willen we u hartelijk bedanken.

Team de Huisartsenpraktijk Hogen Hoed, Vlaardingen

Aanpassing praktijkbeleid ivm Corona pandemie

Vlaardingen, 18-5-2020

Geachte patiënt,

In verband met de Corona pandemie zijn wij genoodzaakt het beleid van de praktijk aan te passen. We proberen hiermee verdere verspreiding van het virus te voorkomen en onze diensten beschikbaar te houden voor de patiënten die het het hardst nodig hebben.

Het is niet meer mogelijk online afspraken te maken. Het inloopspreekuur vervalt. Wij verzoeken u om niet zomaar binnen te lopen in de huisartsenpraktijk, alleen als u een afspraak heeft. Alle vragen dienen telefonisch via de assistente gesteld te worden.

Spreekuur consulten en visites worden langzaam opgestart. Indien u een afspraak op het spreekuur heeft, kom dan zoveel mogelijk alleen of neem maximaal 1 begeleider mee.

Het is wel mogelijk om telefonisch (of binnenkort video-contact) te hebben met de huisarts en/of de praktijkondersteuners.

De geplande diabetes, CVRM, astma en COPD controles worden langzaam herstart. De longfunctiecontrole, bloeddrukmetingen en voetcontroles zullen ook weer opgestart worden. Heeft u klachten die op het Coronavirus kunnen duiden, zoals luchtwegklachten of koorts? Maak dan een nieuwe afspraak of overleg met de assistente. Kom dan niet zomaar naar het spreekuur.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ zal telefonisch doorgang vinden.

Alleen met uw hulp kan de huisartsenzorg deze unieke maar ook onzekere periode goed doorkomen. Wij danken ieder voor het begrip.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van huisartsenpraktijk de Hogen Hoed

Update Corona: “mitigatiefase”

16 maart 2020

Het aantal patiënten met COVID-19 in Nederland en de rest van Europa neemt snel toe. Bovendien is bij steeds meer van deze patiënten de bron niet te achterhalen. Daarom zijn we in Nederland overgegaan naar de zogenaamde ‘mitigatiefase’.

De maatregelen zijn vanaf nu vooral gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. Ook de huisartsenzorg moet gegarandeerd blijven.

Het advies van het RIVM luidt sinds 12 maart: in heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Dit geldt voor alle leden binnen het gezin: als 1 iemand ziek is (koorts EN hoesten of benauwdheid), blijft het hele gezin thuis.

Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.

Het RIVM adviseert om geen handen te schudden om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor zorgmedewerkers, maar voor iedereen in Nederland.

Hieronder een filmpje met uitleg waarom het nodig is om thuis te blijven en je (sociale) contacten te beperken:

Dus beperk uw sociale contacten tot wat noodzakelijk is en help hiermee uzelf en uw omgeving door de zorg beschikbaar te houden!

Het nieuwe Corona virus

Laatste update: 13-5-2020

Wat kunt u zelf doen?

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts (boven 38 graden)

Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.

U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of meer)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. 

Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ik woon bij iemand met (mogelijk) Corona

 • Woont u samen met iemand die niet getest is, maar wel koorts heeft?
  • Iedereen in huis moet dan thuis blijven. Tot het hele gezin 24 uur geen klachten meer heeft.
    
 • Woont u samen met iemand die niet getest is, maar wel verkouden is?
  • U en uw kind hoeven niet thuis te blijven.
  • Krijgt u / uw kind ook klachten, blijf dan wel thuis. Tot u / uw kind 24 uur geen klachten meer heeft.
    
 • Woont u samen met iemand die getest is en corona heeft?
  • Blijf 14 dagen thuis. Dit is het advies voor alle mensen die in hetzelfde huis wonen.
  • U mag wel even naar buiten om boodschappen te doen.

Kijk voor verdere informatie op www.thuisarts.nl:

Wilt u informatie over hoe Corona virus te voorkomen, klik hier.

Wilt u informatie over wat te doen als u denkt dat u zelf besmet bent met het Corona virus, klik hier.

Wilt u informatie over wat u moet doen bij een (mogelijk) Corona besmette huisgenoot, klik hier.

Heeft u algemene vragen over het Coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM: telefoonnummer 0800 13 51.

Tijdelijke stop inloopspreekuur

In verband met het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om het inloopspreekuur tijdelijk te stoppen. 

Zo willen wij voorkomen dat er onverhoopt toch patiënten met Corona naar de praktijk komen. 

Dank voor u begrip. 

Brief Jolanda van der Pas

Per 1 maart 2020 stopt dokter Van der Pas met haar werkzaamheden binnen de Hogen Hoed.

Rotterdam, februari 2020

Kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk nu en in de toekomst. Waarbij niet u ziekte, maar u als mens in zijn geheel centraal staat. Dat is waar ik mij in de afgelopen 22 jaar dat ik werkzaam ben als arts telkens opnieuw voor heb willen inzetten en blijf zetten.

Nu de directe deur van de Hogen Hoed voor mij gaat sluiten,

Sluit ik een voor mij mooie en intensieve periode af.

Waar ik telkens weer, waar ik ook ben en zal verblijven,

op terug kan kijken met alle herinneringen aan zoveel.

Ik heb een weg gevonden om mijn manier van huisarts zijn te vertalen naar het werken als arts en psychosociaal therapeut.

Blij dat ik dit –  puur om gezondheidsredenenniet veel uren, niet veel dagen per week, dat blijft– weer kan.

Fijn dat ik na mijn afscheid als huisarts in 2017, daar juist binnen de Hogen Hoed de ruimte voor heb kunnen nemen en gekregen, om hier stapsgewijs invulling aan te geven.

En

Ik ben dankbaar voor alle patiënten die hierbij op mijn pad kwamen, voor alle medewerking van u, uw feedback en leermomenten van wat past wel en vooral ook niet.

Mocht u mij persoonlijk nog iets willen vragen, zeggen of voorleggen kunt u mij het makkelijkst bereiken op jolandavanderpas@stroomlijning.com, ik stem dit graag met u af. 

Ik wens u allen veel goeds toe met alles wat er voor u toe doet.

Met vriendelijke groet

Jolanda van der Pas

Dokter van de Pas stopt in de Hogen Hoed

Dokter van de Pas kan vanwege gezondheidsredenen al een aantal jaar haar taken als huisarts niet meer uitvoeren. Zij volgt momenteel een opleiding tot ACT-therapeut en verdiept zich in de integrale geneeskunde.

Om zich hier verder in te kunnen ontwikkelen, is in onderling overleg besloten om haar werkzaamheden buiten de Hogen Hoed voort te zetten. Tot 1 maart 2020 werkt ze nog in de huisartsenpraktijk. Zij maakt met de patiënten die ze nu begeleidt een persoonlijk plan en ze neemt geen nieuwe patiënten meer aan.

Patiënten die voorheen dokter van de Pas als huisarts hadden, zijn vorig jaar overgenomen door dokter Schakenraad.

Wij willen Jolanda van de Pas bedanken voor alles wat ze voor de Hogen Hoed gedaan heeft.

Team de Hogen Hoed

Huisartsenpost NWN wordt Huisartsenpost Schievliet

Huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord en Delft gaan samen verder

Op 1 januari 2020 zijn de huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord en Delft met elkaar gefuseerd. Zij gaan samen verder onder de naam Huisartsenposten Schievliet. De huisartsenposten op de locaties Schiedam en Delft blijven beide bestaan.

De huisartsenposten bundelen de krachten, waardoor toekomstbestendige huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden wordt gewaarborgd. Met de sterke nieuwe organisatie, waarin volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt, zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor optimale patiëntenzorg, ondersteuning van de huisartsen en samenwerking met partners in de regio.

Vanaf 2 januari is de nieuwe website actief: www.HAPSchievliet.nl. De telefoonnummers van de huisartsenposten in Schiedam en Delft zijn onveranderd:

Huisartsenpost Schiedam 010 249 39 39
Huisartsenpost Delft 015 251 19 30

De huisartsenposten in Schiedam en Delft zijn buiten kantoortijden te bereiken indien er sprake is van een niet-levensbedreigend SPOEDGEVAL en er dringend hulp nodig is van een huisarts. Bel 112 bij levensbedreigende spoedvragen. Als u twijfelt of u bij de huisartsenpost terecht kunt, vindt u vanaf 6 januari 2020 op de website www.hapschievliet.nl een korte vragenlijst die u verder helpt.