Aanpassing praktijkbeleid ivm Corona pandemie

Geachte patiënt,

In verband met de Corona pandemie zijn wij genoodzaakt het beleid van de praktijk aan te passen. We proberen hiermee verdere verspreiding van het virus te voorkomen en onze diensten beschikbaar te houden voor de patiënten die het het hardst nodig hebben.

Het is niet meer mogelijk online afspraken te maken. Het inloopspreekuur vervalt. Wij verzoeken u om niet zomaar binnen te lopen in de huisartsenpraktijk, alleen als u een afspraak heeft. Alle vragen dienen telefonisch via de assistente gesteld te worden.

Spreekuur consulten en visites worden slechts voor noodzakelijke klachten gedaan. Indien u een afspraak op het spreekuur heeft, kom dan zoveel mogelijk alleen of neem maximaal 1 begeleider mee.

Het is wel mogelijk om telefonisch (of binnenkort video-contact) te hebben met de huisarts en/of de praktijkondersteuners.

De reeds geplande afspraken voor niet dringende zaken zullen worden afgezegd, zoals langer bestaande klachten. De geplande diabetes, CVRM, astma en COPD controles zullen worden vervangen door telefonische consulten. De longfunctiecontrole, bloeddrukmetingen en voetcontroles zullen vervallen, de praktijk zal met u contact opnemen wanneer dit weer mogelijk is.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ zal telefonisch doorgang vinden.

Alleen met uw hulp kan de huisartsenzorg deze unieke maar ook onzekere periode goed doorkomen. Wij danken ieder voor het begrip.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van huisartsenpraktijk de Hogen Hoed

Doneer mondkapjes!

Voor mensen die werken met mensen die het Coronavirus kunnen hebben, zijn mondkapjes bijzonder belangrijk. Andere mensen kunnen juist beter geen mondkapje dragen.

De voorraad mondkapjes is helaas onvoldoende. Mocht u in het bezit zijn van (verpakte) mondkapjes (zie de uitleg onder), dan zou u ons en uiteindelijk alle bewoners van onze gemeente een groot plezier doen als u er een aantal bij ons inlevert. Al is het er maar één! We kunnen dan meer zieke mensen helpen met goede bescherming.
Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groeten,

Huisartsenteam de Hogen Hoed

Mondkapjes

Alleen mondkapjes die goed over neus en mond sluiten, zijn werkzaam tegen virussen. Het dragen van mondkapjes is alleen nuttig voor gezondheidsmedewerkers. Er dient een speciaal filter op het mondkapje te zitten. Er staat dan vaak op het mondkapje een FFP code in kleine lettertjes.

Gezondheidszorgmedewerkers hebben vooral baat bij mondkapjes met een FFP 2 of 3 code. Maar ook code FFP1 is goed. Ook de stofmaskers uit de bouwmarkten met dergelijke codering zijn erg welkom. Om veiligheidsredenen raadt de GGD aan om alleen verpakte mondkapjes in te leveren.

Wij hebben bij de balie van de praktijk een bak neergezet waar u de mondkapjes in kunt doen. Dit is om het contact met de balie-medewerkers te beperken. Zet u wel vooral uw naam bij of op de verpakking, dan weten we wie we dankbaar kunnen zijn!

Update Corona: “mitigatiefase”

16 maart 2020

Het aantal patiënten met COVID-19 in Nederland en de rest van Europa neemt snel toe. Bovendien is bij steeds meer van deze patiënten de bron niet te achterhalen. Daarom zijn we in Nederland overgegaan naar de zogenaamde ‘mitigatiefase’.

De maatregelen zijn vanaf nu vooral gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. Ook de huisartsenzorg moet gegarandeerd blijven.

Het advies van het RIVM luidt sinds 12 maart: in heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Dit geldt voor alle leden binnen het gezin: als 1 iemand ziek is (koorts EN hoesten of benauwdheid), blijft het hele gezin thuis. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.

Het RIVM adviseert om geen handen te schudden om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor zorgmedewerkers, maar voor iedereen in Nederland.

Hieronder een filmpje met uitleg waarom het nodig is om thuis te blijven en je (sociale) contacten te beperken:

Dus beperk uw sociale contacten tot wat noodzakelijk is en help hiermee uzelf en uw omgeving door de zorg beschikbaar te houden!

Het nieuwe Corona virus

Laatste update: 26-3-2020

Wat kunt u zelf doen?

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts (boven 38 graden)

Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.

U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. 

Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Kijk voor verdere informatie op www.thuisarts.nl:

Wilt u informatie over hoe Corona virus te voorkomen, klik hier.

Wilt u informatie over wat te doen als u denkt dat u zelf besmet bent met het Corona virus, klik hier.

Heeft u algemene vragen over het Coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM: telefoonnummer 0800 13 51.

Tijdelijke stop inloopspreekuur

In verband met het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om het inloopspreekuur tijdelijk te stoppen. 

Zo willen wij voorkomen dat er onverhoopt toch patiënten met Corona naar de praktijk komen. 

Dank voor u begrip. 

Brief Jolanda van der Pas

Per 1 maart 2020 stopt dokter Van der Pas met haar werkzaamheden binnen de Hogen Hoed.

Rotterdam, februari 2020

Kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk nu en in de toekomst. Waarbij niet u ziekte, maar u als mens in zijn geheel centraal staat. Dat is waar ik mij in de afgelopen 22 jaar dat ik werkzaam ben als arts telkens opnieuw voor heb willen inzetten en blijf zetten.

Nu de directe deur van de Hogen Hoed voor mij gaat sluiten,

Sluit ik een voor mij mooie en intensieve periode af.

Waar ik telkens weer, waar ik ook ben en zal verblijven,

op terug kan kijken met alle herinneringen aan zoveel.

Ik heb een weg gevonden om mijn manier van huisarts zijn te vertalen naar het werken als arts en psychosociaal therapeut.

Blij dat ik dit –  puur om gezondheidsredenenniet veel uren, niet veel dagen per week, dat blijft– weer kan.

Fijn dat ik na mijn afscheid als huisarts in 2017, daar juist binnen de Hogen Hoed de ruimte voor heb kunnen nemen en gekregen, om hier stapsgewijs invulling aan te geven.

En

Ik ben dankbaar voor alle patiënten die hierbij op mijn pad kwamen, voor alle medewerking van u, uw feedback en leermomenten van wat past wel en vooral ook niet.

Mocht u mij persoonlijk nog iets willen vragen, zeggen of voorleggen kunt u mij het makkelijkst bereiken op jolandavanderpas@stroomlijning.com, ik stem dit graag met u af. 

Ik wens u allen veel goeds toe met alles wat er voor u toe doet.

Met vriendelijke groet

Jolanda van der Pas

Dokter van de Pas stopt in de Hogen Hoed

Dokter van de Pas kan vanwege gezondheidsredenen al een aantal jaar haar taken als huisarts niet meer uitvoeren. Zij volgt momenteel een opleiding tot ACT-therapeut en verdiept zich in de integrale geneeskunde.

Om zich hier verder in te kunnen ontwikkelen, is in onderling overleg besloten om haar werkzaamheden buiten de Hogen Hoed voort te zetten. Tot 1 maart 2020 werkt ze nog in de huisartsenpraktijk. Zij maakt met de patiënten die ze nu begeleidt een persoonlijk plan en ze neemt geen nieuwe patiënten meer aan.

Patiënten die voorheen dokter van de Pas als huisarts hadden, zijn vorig jaar overgenomen door dokter Schakenraad.

Wij willen Jolanda van de Pas bedanken voor alles wat ze voor de Hogen Hoed gedaan heeft.

Team de Hogen Hoed

Huisartsenpost NWN wordt Huisartsenpost Schievliet

Huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord en Delft gaan samen verder

Op 1 januari 2020 zijn de huisartsenposten Nieuwe Waterweg Noord en Delft met elkaar gefuseerd. Zij gaan samen verder onder de naam Huisartsenposten Schievliet. De huisartsenposten op de locaties Schiedam en Delft blijven beide bestaan.

De huisartsenposten bundelen de krachten, waardoor toekomstbestendige huisartsenzorg tijdens de avonden, nachten en weekenden wordt gewaarborgd. Met de sterke nieuwe organisatie, waarin volgens de nieuwste inzichten wordt gewerkt, zijn de randvoorwaarden gecreëerd voor optimale patiëntenzorg, ondersteuning van de huisartsen en samenwerking met partners in de regio.

Vanaf 2 januari is de nieuwe website actief: www.HAPSchievliet.nl. De telefoonnummers van de huisartsenposten in Schiedam en Delft zijn onveranderd:

Huisartsenpost Schiedam 010 249 39 39
Huisartsenpost Delft 015 251 19 30

De huisartsenposten in Schiedam en Delft zijn buiten kantoortijden te bereiken indien er sprake is van een niet-levensbedreigend SPOEDGEVAL en er dringend hulp nodig is van een huisarts. Bel 112 bij levensbedreigende spoedvragen. Als u twijfelt of u bij de huisartsenpost terecht kunt, vindt u vanaf 6 januari 2020 op de website www.hapschievliet.nl een korte vragenlijst die u verder helpt.

Meer bewegen voor 55+-ers

Buiten bewegen maakt dat je energie krijgt om actief te blijven. Vlaardingen kent mooie plekken om buiten te bewegen. Denk aan een wandeltocht in de Broekpolder, op de fiets door park ‘t Nieuwelant, spieroefeningen doen in de beweegtuin bij Marnix, maar ook een ommetje door parkjes in de wijk.

Buiten bewegen heeft veel voordelen:
– U bent in de buitenlucht
– U kunt samen met buurtgenoten eropuit
– U kunt gaan wanneer u wilt
– U kunt uw eigen tempo aanhouden
– Het is gratis
– U bent meer in beweging
– U verbetert conditie, coördinatie en kracht

Het netwerk van Gezond oud worden in Vlaardingen heeft deze plekken in kaart gebracht op de beweegplattegrond. De beweegplattegrond laat ommetjes in de wijk zien van 1 tot 5 km. Ook staan er diverse beweegoefeningen op.

Klik hier voor meer informatie over de beweegplattegrond en klik hier voor de beweegplattegrond in PDF-formaat.

Wilt u meer bewegen maar weet u niet goed hoe?
Kijk eens op de website www.gezondoudwordeninvlaardingen.nl voor meer informatie.
Er is bijvoorbeeld een speciale buurtcoach die 55+-ers kan begeleiden in het vinden van een geschikte beweegvorm.