Aanpassingen huisartsenpraktijk i.v.m. Coronavirus

Vlaardingen, 29 april 2020, bijgewerkt 5-8-2020

De gewone huisartsenzorg komt weer op gang. Wij blijven als huisartsenpraktijk bekijken hoe we onze spreekuren zo goed mogelijk kunnen inrichten, binnen de richtlijnen van het RIVM.
Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarom passen er minder mensen in de wachtkamer.
We maken extra schoon. Daarom hebben we nu consulten van 15 minuten per patiënt in plaats van 10 minuten. Hierdoor zijn er minder spreekuurtijden beschikbaar.

Aanpassingen in uw huisartsenpraktijk door het Corona virus

In verband met het Corona virus zijn er een aantal aanpassingen in onze praktijk. We hopen op uw begrip.

Patiënten met klachten die bij het Coronavirus kunnen passen, worden op een andere plek buiten de praktijk gezien. Hiermee proberen we te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Daarom mag u mag alleen op afspraak langs komen in de praktijk.

Het inloopspreekuur is gestopt.

Heeft u vragen of zorg nodig? Bel dan in ieder geval naar de doktersassistente. Samen met u bekijken we wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:

 • U krijgt een zelfzorgadvies
 • U krijgt een telefonische afspraak met de huisarts.
 • U krijgt een afspraak op het spreekuur:
  • Wees dan op tijd, maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.
  • Kom alleen.
  • Houdt 1,5 meter afstand.
  • Zeg uw afspraak af bij luchtwegklachten.

Indien nodig zal u thuis door de huisarts bezocht worden.

De controles voor diabetes, CVRM, astma en COPD zijn weer opgestart. Bloed prikken kan alleen op afspraak (tel 010-8930009).

Marianne (praktijkondersteuner diabetes/longziekten/chronische zorg) heeft een aparte wachtkamer, volg hiervoor de gele lijn in de praktijk.

Het spreekuur van Regina (praktijkondersteuner GGZ) kan op de praktijk of telefonisch gedaan worden.
Heeft u een afspraak bij Regina? Loop dan meteen door naar haar kamer.

Het is op dit moment niet mogelijk om online afspraken te maken.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van huisartsenpraktijk de Hogen Hoed

Testbeleid COVID-19

Per 1 juni is het landelijk beleid dat iedereen met vermoeden van COVID-19 zich kan laten testen. Dit verloopt via de GGD. De testen zijn gratis. De GGD voert daarna het bron- en contactonderzoek uit. Uitgebreid testen en bron- en contactonderzoek zijn erg belangrijk om het virus onder controle te houden.

Transportmedium Culturette
 
Hoe vraagt u een test aan?
Iedereen met klachten die mogelijk passen bij het Coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. Het telefoonnummer 0800-1202 is zeven dagen per week tussen acht uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds bereikbaar.

Voor meer informatie over het testen in uw regio (GGD Rotterdam Rijnmond), klik hier.

Bloed prikken alleen op afspraak!

Vanaf 11 mei 2020 kunt u alleen bloed laten prikken op afspraak.

U kunt online een afspraak maken op een van de bloedprikpunten van het Franciscus Vlietland ziekenhuis. Ga hiervoor naar www.franciscus.nl/bloedprikken.
Hier klikt u op de link ‘online afspraak maken’. Vervolgens doorloopt u de volgende stappen:
– Selecteer een gemeente;
– Selecteer het gewenste bloedprikpunt;
– Selecteer een datum en tijd;
– U krijgt een e-mail ter bevestiging.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 010-893 00 09.

Afspraak maken voor kinderen

Voor kinderen, jonger dan 12 jaar, kunt u een afspraak maken op het speciale kinderspreekuur. Deze vindt iedere woensdagmiddag plaats tussen 13.00 en 16.45 uur in Franciscus Vlietland, Schiedam.

Als u op een andere locatie buiten het kinderspreekuur een afspraak maakt voor uw kind en hij of zij is jonger dan 10 jaar, wilt u dan een dubbele afspraak maken zodat er meer tijd voor uw kind genomen kan worden?

Update Corona: “mitigatiefase”

16 maart 2020

Het aantal patiënten met COVID-19 in Nederland en de rest van Europa neemt snel toe. Bovendien is bij steeds meer van deze patiënten de bron niet te achterhalen. Daarom zijn we in Nederland overgegaan naar de zogenaamde ‘mitigatiefase’.

De maatregelen zijn vanaf nu vooral gericht op het beschermen van oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. Ook de huisartsenzorg moet gegarandeerd blijven.

Het advies van het RIVM luidt sinds 12 maart: in heel Nederland moet iedereen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Dit geldt voor alle leden binnen het gezin: als 1 iemand ziek is (koorts EN hoesten of benauwdheid), blijft het hele gezin thuis.

Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts.

Het RIVM adviseert om geen handen te schudden om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor zorgmedewerkers, maar voor iedereen in Nederland.

Hieronder een filmpje met uitleg waarom het nodig is om thuis te blijven en je (sociale) contacten te beperken:

Dus beperk uw sociale contacten tot wat noodzakelijk is en help hiermee uzelf en uw omgeving door de zorg beschikbaar te houden!

Het nieuwe Corona virus

Laatste update: 13-5-2020

Wat kunt u zelf doen?

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:

 • Verkoudheid
 • Niezen
 • Hoesten
 • Keelpijn
 • Moeilijk ademen
 • Koorts (boven 38 graden)

Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft.

U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze punten voor u klopt:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of meer)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts

Ga NIET naar de huisarts toe. 

Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ik woon bij iemand met (mogelijk) Corona

 • Woont u samen met iemand die niet getest is, maar wel koorts heeft?
  • Iedereen in huis moet dan thuis blijven. Tot het hele gezin 24 uur geen klachten meer heeft.
    
 • Woont u samen met iemand die niet getest is, maar wel verkouden is?
  • U en uw kind hoeven niet thuis te blijven.
  • Krijgt u / uw kind ook klachten, blijf dan wel thuis. Tot u / uw kind 24 uur geen klachten meer heeft.
    
 • Woont u samen met iemand die getest is en corona heeft?
  • Blijf 14 dagen thuis. Dit is het advies voor alle mensen die in hetzelfde huis wonen.
  • U mag wel even naar buiten om boodschappen te doen.

Kijk voor verdere informatie op www.thuisarts.nl:

Wilt u informatie over hoe Corona virus te voorkomen, klik hier.

Wilt u informatie over wat te doen als u denkt dat u zelf besmet bent met het Corona virus, klik hier.

Wilt u informatie over wat u moet doen bij een (mogelijk) Corona besmette huisgenoot, klik hier.

Heeft u algemene vragen over het Coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM: telefoonnummer 0800 13 51.

Tijdelijke stop inloopspreekuur

In verband met het Coronavirus zijn wij helaas genoodzaakt om het inloopspreekuur tijdelijk te stoppen. 

Zo willen wij voorkomen dat er onverhoopt toch patiënten met Corona naar de praktijk komen. 

Dank voor u begrip. 

Brief Jolanda van der Pas

Per 1 maart 2020 stopt dokter Van der Pas met haar werkzaamheden binnen de Hogen Hoed.

Rotterdam, februari 2020

Kwalitatief goede en betaalbare gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk nu en in de toekomst. Waarbij niet u ziekte, maar u als mens in zijn geheel centraal staat. Dat is waar ik mij in de afgelopen 22 jaar dat ik werkzaam ben als arts telkens opnieuw voor heb willen inzetten en blijf zetten.

Nu de directe deur van de Hogen Hoed voor mij gaat sluiten,

Sluit ik een voor mij mooie en intensieve periode af.

Waar ik telkens weer, waar ik ook ben en zal verblijven,

op terug kan kijken met alle herinneringen aan zoveel.

Ik heb een weg gevonden om mijn manier van huisarts zijn te vertalen naar het werken als arts en psychosociaal therapeut.

Blij dat ik dit –  puur om gezondheidsredenenniet veel uren, niet veel dagen per week, dat blijft– weer kan.

Fijn dat ik na mijn afscheid als huisarts in 2017, daar juist binnen de Hogen Hoed de ruimte voor heb kunnen nemen en gekregen, om hier stapsgewijs invulling aan te geven.

En

Ik ben dankbaar voor alle patiënten die hierbij op mijn pad kwamen, voor alle medewerking van u, uw feedback en leermomenten van wat past wel en vooral ook niet.

Mocht u mij persoonlijk nog iets willen vragen, zeggen of voorleggen kunt u mij het makkelijkst bereiken op jolandavanderpas@stroomlijning.com, ik stem dit graag met u af. 

Ik wens u allen veel goeds toe met alles wat er voor u toe doet.

Met vriendelijke groet

Jolanda van der Pas

Dokter van de Pas stopt in de Hogen Hoed

Dokter van de Pas kan vanwege gezondheidsredenen al een aantal jaar haar taken als huisarts niet meer uitvoeren. Zij volgt momenteel een opleiding tot ACT-therapeut en verdiept zich in de integrale geneeskunde.

Om zich hier verder in te kunnen ontwikkelen, is in onderling overleg besloten om haar werkzaamheden buiten de Hogen Hoed voort te zetten. Tot 1 maart 2020 werkt ze nog in de huisartsenpraktijk. Zij maakt met de patiënten die ze nu begeleidt een persoonlijk plan en ze neemt geen nieuwe patiënten meer aan.

Patiënten die voorheen dokter van de Pas als huisarts hadden, zijn vorig jaar overgenomen door dokter Schakenraad.

Wij willen Jolanda van de Pas bedanken voor alles wat ze voor de Hogen Hoed gedaan heeft.

Team de Hogen Hoed