Corona vaccinatie

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021

Een vaccin tegen het coronavirus helpt om corona te bestrijden in Nederland. Vanaf 6 januari 2021 zijn de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona.

Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. In de loop van 2021 zullen verschillende vaccins worden goedgekeurd en wordt gekeken voor welke groep mensen deze het meest geschikt zijn. Verschillende vaccins komen in kleine aantallen in Nederland beschikbaar.

De vaccinaties worden door verschillende instanties gegeven, bijvoorbeeld door de GGD of centraal via de huisartsenpost. De huisartsen worden ook betrokken in het vaccineren van bepaalde patiëntengroepen.

Vaccinatiestrategie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Leidraad hiervoor zijn de adviezen die de Gezondheidsraad hierover heeft uitgebracht. De startdatum van de verschillende doelgroepen is afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.

GGD vaccineert iedereen uit geboortejaar 1955 of eerder en iedereen geboren na 1961

Veel mensen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd of hebben een afspraak gemaakt. Maar nog niet iedereen.

Maak nu je afspraak! Via www.coronavaccinatie-afspraak.nl kan iedereen die geboren is in 1987* of daarvoor nu een afspraak maken. Mensen kunnen ook bellen met het telefoonnummer dat in hun uitnodigingsbrief vermeld staat.

Mensen geboren na 1987* zullen nog een oproep van de GGD ontvangen wanneer zij aan de beurt zijn. Houdt hiervoor de website van de rijksoverheid in de gaten (www.coronavaccinatie.nl).

* Dit verandert dagelijks. Houdt voor actuele oproepen de RIVM-website in de gaten.

Vaccinatie in onze huisartsenpraktijk is gestart voor mensen uit geboortejaar 1956 – 1960 en enkele risicogroepen

We krijgen veel vragen van onze patiënten over wanneer zij aan de beurt komen voor een coronavaccinatie.

Als huisartsenpraktijk vaccineren wij mensen die geboren zijn in de jaren 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960. Ook vaccineren we mensen die het syndroom van Down hebben en geboren zijn in 1960 en ouder en mensen die morbide obesitas hebben (BMI > 40) en die geboren zijn in 1960 en ouder.

Geboortejaar 1956 en 1957

De mensen geboren in 1956 en 1957 hebben hun eerste prik op 10 april gekregen en hebben een uitnodiging voor de tweede inenting die nodig is om u nog beter te beschermen. Voor de beste bescherming moet er 10-14 weken tussen de eerste en de tweede prik zitten bij het AstraZeneca vaccin.

Geboortejaar 1958, 1959 en 1960

De mensen geboren in 1958, 1959 en 1960 hebben half mei hun eerste prik gekregen en krijgen in augustus hun tweede prik. Let op! De datum voor de tweede vaccinatie valt in de zomervakantie; wij vragen u hier rekening mee te houden.

Niet mobiele 80+-ers

Oudere patiënten hebben een tijd geleden een oproep gehad om zich te laten vaccineren via de GGD. Voor de oudere patiënten in onze praktijk die niet mobiel genoeg waren om naar een priklocatie van de GGD te gaan, bieden wij de mogelijkheid aan om zich thuis te laten vaccineren. Dit is half mei (1e prik) gebeurd; de tweede prik aan huis zal half augustus gegeven worden.

Risicogroepen 18-60 jarige leeftijd

Alle andere patiënten ontvangen een uitnodiging vanuit de overheid om gevaccineerd te worden door de GGD. We hebben de risicogroepen van 18 – 60 jaar (mensen die normaalgesproken ook in aanmerking komen voor de griepprik) geselecteerd en deze mensen zijn met voorrang door de GGD opgeroepen. Deze groep kan niet via de huisartsenpraktijk gevaccineerd worden, omdat het AstraZeneca vaccin hier niet meer voor gebruikt mag worden.

Geen andere data voor 2e prik

Volgens de RIVM kan een tweede Astra Zeneca vaccin toegediend worden tussen de 4 en 12 weken. Wij kiezen er als huisartsenpraktijk voor om zo’n 12 weken tussen de 1e en 2e prik aan te houden, aangezien dit uit onderzoeken de beste bescherming tegen Corona biedt (2e prik na 6 weken geeft tot 55% bescherming, 2e prik na 12 weken geeft tot 80% bescherming (Wise 2021, Voyset 2021)).
Heeft u korter dan 6 maanden geleden een bewezen Corona doorgemaakt (positief getest bij GGD of ziekenhuis)? Dan hoeft u maar 1 prik te krijgen om voldoende beschermd te zijn!

Het is een hoop geregel om iedereen te vaccineren, voor ons als huisartsenpraktijk, maar ook voor alle andere instanties die vaccineren. Houdt u zich dus alstublieft aan de data die op de uitnodiging staan, wij kunnen niet zomaar schuiven met de datum voor vaccinatie. De vaccin vloeistof zit in flesjes van 11 stuks en moet in 1x gebruikt worden, dus we kunnen niet “even” 1 persoon extra prikken (dan moeten we 10 vaccins weggooien!).

* Let op! VWS: AstraZeneca definitief alleen voor 60-plussers

Huisartsen, GGD’en en andere vaccineerders die met dit vaccin werken, mogen het vaccin alleen gebruiken voor mensen die geboren zijn in 1960 of eerder. Lees hier het bericht van de Rijksoverheid.

Bent u ouder dan 60 jaar? Dan is het veilig om een prik met AstraZeneca te krijgen. De Gezondheidsraad stelt dat dit veilig kan omdat risico’s op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later. Wanneer u aan de beurt bent, zult u een uitnodiging ontvangen met oproep voor vaccinatie. De rijksoverheid bepaalt wie wanneer met welk vaccin gevaccineerd gaat worden.

Bent u jonger dan 60 jaar, dan zult u met een ander vaccin dan AstraZeneca gevaccineerd worden. De rijksoverheid bepaalt wie wanneer met welk vaccin gevaccineerd gaat worden.

Bent u jonger dan 60 jaar en heeft u via een andere instantie al een eerste Astra Zeneca vaccin ontvangen? Als u van de eerste prik geen ernstige bijwerkingen heeft gehad, dan ziet de Gezondheidsraad geen bezwaar tegen het krijgen van een 2e vaccin.

Heeft u meer vragen over (de bijwerkingen van) het Astra Zeneca vaccin? Klik dan hier voor de uitleg op de website van de rijksoverheid.

Vaccinatie is vrijwillig

U kiest zelf of u zich laat vaccineren tegen corona. Het coronavaccin is vrijwillig en niet verplicht. Het coronavaccin beschermt uzelf en ook uw familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om u heen.

In het kort:
  • Prikken tegen corona maken uw weerstand tegen het coronavirus sterker.
  • Daardoor is er minder kans dat u ziek wordt door het virus.
  • Bijwerkingen die het meest voorkomen zijn: pijn op de prikplek, koorts en een grieperig gevoel.
  • Ernstige bijwerkingen komen bijna nooit voor.
  • Nog niet alles is bekend over de prikken. 
  • Bedenk voor uzelf of de voordelen van de prikken groter zijn dan de nadelen.
  • Hoe meer mensen kiezen voor de prikken, hoe minder mensen er ziek zullen worden door corona.

Overweegt u om een vaccinatie te halen maar heeft u nog vragen? Kijk dan eens op de website van Thuisarts.nl.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Ook kunt u voor uw vragen bellen met het informatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).