Hoe gaan we met elkaar om?

Op deze pagina willen we met u bespreken hoe we met elkaar omgaan.

Heeft u suggesties voor onze praktijk, hoe we dingen kunnen verbeteren, tips voor aanpassingen? Neem contact op met de doktersassistente of spreek ons aan tijdens het spreekuurbezoek. Ook kunt u ons hierover een e-mail sturen: hogenhoedalgemeen@ezorg.nl.

Wij vinden uw privacy heel belangrijk en doen ons best om alle gegevens volgens de wet AVG te verwerken. Meer informatie hierover vindt u hier.

Wij hebben ook een gedragscode agressie opgesteld: klik hier voor informatie hierover.

Soms kan het voorkomen dat iets niet loopt zoals het hoort. Heeft u een klacht? Kijk dan hier hoe wij hiermee omgaan.