Sinds september 2018 is Angela Kerklaan in onze praktijk werkzaam als verpleegkundig specialist in opleiding. Dit is een vrij nieuwe functie in de huisartsenpraktijk.

Als Angela haar opleiding heeft afgerond, zal zij spreekuur houden voor eenvoudige klachten, zoals keel-, neus- of oorproblemen, huidklachten en problemen met het bewegingsapparaat. Net als de huisarts kan zij dan zelfstandig een behandeling instellen.

Om dit goed onder de knie te krijgen, kan zij u vragen om een deel van het consult bij de huisarts te mogen doen, als u bovenstaande klachten heeft. Zij zal dan de klacht uitvragen en het lichamelijk onderzoek doen. Vervolgens bespreekt ze samen met de huisarts het beleid.

Geeft u het aan als u hier geen prijs op stelt.

In de wachtkamer ligt onderstaande folder met meer informatie over de verpleegkundig specialist.