Neem bij gezondheidsklachten altijd telefonisch contact op!

We merken dat veel van onze patiënten het contact met de huisarts vermijden. Enerzijds vanuit veiligheidsoverwegingen. Anderzijds om de huisarts niet te belasten in deze drukke tijd. We willen benadrukken dat u bij gezondheidsklachten altijd (telefonisch) contact kunt opnemen met uw huisarts. Ook in deze tijd van crisis staan we voor alle patiënten klaar!

Chronische zorg die niet acuut is, stellen we waar mogelijk wel uit of we doen een telefonisch consult. We zijn langzaam onze spreekuren aan het uitbreiden, ook voor controles van diabetes en COPD.

Vanaf het moment dat Corona in onze regio werd geconstateerd, hebben we meteen maatregelen getroffen om de veiligheid voor alle patiënten en medewerkers te waarborgen. We willen de patiëntenstroom scheiden, zodat een besmette Corona-patiënt niet met een niet-besmette patiënt in aanraking komt. Daarom vragen wij altijd of u Corona-gerelateerde klachten heeft. Onze voordeur zit op slot, zodat mogelijk besmette patiënten niet zomaar binnen kunnen lopen.

Het is dus belangrijk om eerst te bellen voordat u de huisartsenpraktijk bezoekt. De doktersassistente en huisarts kunnen dan mee inschatten op welke manier ze u het beste kunnen helpen.

We realiseren ons dat we in een onzekere en tevens unieke situatie verkeren. Een situatie waaraan iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen om het tij te laten keren. Dit vraagt om afstemming, aanpassing, geduld en discipline.

Mede dankzij u kunnen we samen het Coronavirus onder controle krijgen en houden. Hiervoor willen we u hartelijk bedanken.

Team de Huisartsenpraktijk Hogen Hoed, Vlaardingen