Vaccinatie pneumokokken

Dit jaar wordt een groep mensen voor het eerst uitgenodigd voor een vaccinatie met pneumokokken. Dit is een extra prik naast die voor de griep. Deze vaccinatie heeft niks met het Coronavirus te maken.

Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met minder weerstand worden ziek door pneumokokken.

De meest voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Jaarlijks worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.

Uitnodiging 2020

In het najaar van 2020 heeft iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 een uitnodiging gekregen van de huisarts  voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende typen pneumokokken.

Onze huisartsenpraktijk heeft de mensen die in aanmerking komen voor de pneumokokkenvaccinatie inmiddels een uitnodiging gestuurd. Bent u geboren tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de praktijk.

Heeft u vragen over de doelgroep die in 2020 wordt uitgenodigd voor de pneumokokkenprik? Of heeft u een andere vraag. Kijk dan hier op de website van het RIVM bij de meest gestelde vragen en antwoorden.

Pneumokokkenprik samen met de griepprik

De huisarts heeft ook de uitnodiging voor de griepprik verstuurd. De griepprik is voor iedereen vanaf 60 jaar. U krijgt 2 prikken tegelijk. Er zijn geen nadelen verbonden aan het tegelijk prikken. Heeft u aangegeven dat u geen uitnodiging voor de griepprik wilt ontvangen? En valt u in de doelgroep voor de pneumokokkenprik? Dan krijgt u wel een uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

Wanneer mag u geen pneumokokkenprik?

Het vaccin is voor bijna iedereen geschikt. Maar mensen die eerder een allergische reactie hebben gekregen van één van de bestanddelen van het vaccin mogen zich niet laten vaccineren. Dit laatste komt echter zelden voor.

Er is een aantal redenen waarom het beter is om de prik uit te stellen:

  • als u op het moment dat u de prik zou halen koorts heeft;
  • als u binnen 48 uur na de prik geopereerd wordt;
  • als u verkouden bent op de dag dat u gevaccineerd zou worden.

U kunt dan het beste met de huisarts bespreken wanneer een beter moment is.

Chemotherapie of recentelijk een beenmergtransplantatie?

Als u chemotherapie krijgt, moet u met uw behandelend arts overleggen of het nu het goede moment is voor de pneumokokkenprik. De pneumokokkenprik kan geen kwaad tijdens de chemotherapie, maar werkt dan soms minder goed. Daarom kan het beter zijn om te wachten tot de chemotherapie klaar is. Ook als u recentelijk een beenmergtransplantatie heeft gehad, kunt u het beste met uw specialist overleggen of u op dit moment een pneumokokkenprik mag krijgen.