Het nieuwe Coronavirus

Opstarten regulier spreekuur

Vlaardingen, 18 mei 2020

Diverse media geven aan dat de gewone huisartsenzorg weer op gang komt. Wij zijn als huisartsenpraktijk aan het kijken hoe we onze spreekuren zo goed mogelijk kunnen opstarten, met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Binnen de 1,5 meter afstand-cultuur moeten volle wachtkamers vermeden worden, daarom zijn er nog steeds aanpassingen in de praktijkvoering:

Aanpassingen in uw huisartsenpraktijk door het Corona virus

In verband met het Corona virus zijn er een aantal aanpassingen in onze praktijk. We proberen hiermee verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ook willen we zorg kunnen bieden aan patiënten die dit het meest nodig hebben. We hopen op uw begrip.

 • Loop niet de praktijk binnen zonder eerst telefonisch contact te hebben gehad met de doktersassistente.
 • Heeft u vragen of zorg nodig? Bel dan in ieder geval naar de doktersassistente. Samen met u bekijken we wat de beste oplossing is. Bijvoorbeeld:
  • U krijgt een zelfzorgadvies, eventueel met een telefonische controle.
  • U krijgt een telefonisch consult met de huisarts, eventueel middels videobellen.
  • U krijgt een afspraak op het spreekuur. Wees dan op tijd, maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.
  • Indien nodig zal u thuis door de huisarts bezocht worden.
 • De controles voor diabetes, CVRM, astma en COPD worden langzaam opgestart. Laat bloed prikken indien u hiervoor een formulier heeft. Zeg uw afspraak af indien u luchtwegklachten of koorts hebt, of overleg met de assistente. Indien noodzakelijk wordt een telefonisch consult of visite ingepland.
 • Het is op dit moment niet mogelijk om online afspraken te maken.
 • Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGZ wordt vervangen door een videoconsult of een telefonische afspraak.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van huisartsenpraktijk de Hogen Hoed

Neem bij gezondheidsklachten altijd telefonisch contact op!

Vlaardingen, 9 april 2020

We merken dat veel van onze patiënten het contact met de huisarts vermijden. Enerzijds vanuit veiligheidsoverwegingen. Anderzijds om de huisarts niet te belasten in deze drukke tijd. We willen benadrukken dat u bij gezondheidsklachten altijd (telefonisch) contact kunt opnemen met uw huisarts. Ook in deze tijd van crisis staan we voor alle patiënten klaar!

Chronische zorg die niet acuut is, stellen we waar mogelijk wel uit of we doen een telefonisch consult.

Vanaf het moment dat Corona in onze regio werd geconstateerd, hebben we meteen maatregelen getroffen om de veiligheid voor alle patiënten en medewerkers te waarborgen. We willen de patiëntenstroom scheiden, zodat een besmette Corona-patiënt niet met een niet-besmette patiënt in aanraking komt. Daarom vragen wij altijd of u Corona-gerelateerde klachten heeft. Onze voordeur zit op slot, zodat mogelijk besmette patiënten niet zomaar binnen kunnen lopen.

Het is dus belangrijk om eerst te bellen voordat u de huisartsenpraktijk bezoekt. De doktersassistente en huisarts kunnen dan mee inschatten op welke manier ze u het beste kunnen helpen.

We realiseren ons dat we in een onzekere en tevens unieke situatie verkeren. Een situatie waaraan iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen om het tij te laten keren. Dit vraagt om afstemming, aanpassing, geduld en discipline.

Mede dankzij u kunnen we samen het Coronavirus onder controle krijgen en houden. Hiervoor willen we u hartelijk bedanken.

Team de Huisartsenpraktijk Hogen Hoed, Vlaardingen

Verdere informatie Coronavirus

Op onze website

Bericht over het nieuwe Coronavirus, klik hier.

Bericht over de “Mitigatiefase”, klik hier.

Website thuisarts.nl

Wilt u informatie over hoe Corona virus te voorkomen, klik hier.

Wilt u informatie over wat te doen als u denkt dat u zelf besmet bent met het Corona virus, klik hier.

Wilt u informatie over wat u moet doen bij een (mogelijk) Corona besmette huisgenoot, klik hier.

RIVM

Heeft u algemene vragen over het Coronavirus? Neemt u dan contact op met het publieksnummer van het RIVM: telefoonnummer 0800 13 51,

of klik hier voor de website van het RIVM en hun informatie over COVID-19.