Onze huisartsen zijn op de volgende dagen afwezig:

Dr van der Geest:  22 juli t/m 9 augustus 2019

Dr Heijdenrijk:      22 juli t/m 9 augustus 2019

Dr Schakenraad:   10 augustus t/m 31 augustus 2019

Dr van Eekelen:     10 augustus t/m 31 augustus 2019

Bij afwezigheid van uw huisarts wordt het spreekuur waargenomen door de andere huisartsen van de Hogen Hoed.