Onze huisartsen zijn op de volgende dagen afwezig:

Dr van der Geest:  22 februari t/m 1 maart 2020

Dr Heydenrijk:     22 februari t/m 1 maart 2020

Dr Schakenraad:   6 maart t/m 13 maart 2020

Dr van Eekelen:     10 februari t/m 14 februari 2020

Bij afwezigheid van uw huisarts wordt het spreekuur waargenomen door de andere huisartsen van de Hogen Hoed.