« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuner Somatiek

Marianne en Kiek zijn onze praktijkondersteuners somatiek.

Marianne is onze praktijkverpleegkundige somatiek. Zij heeft een opleiding tot longverpleegkundige gevolgd en begeleidt mensen met chronische longziekten zoals COPD en astma. Ook is zij bekwaam in de behandeling en begeleiding van mensen met suikerziekte (diabetes mellitus), hart- en vaatziekten (cardiovasculair risicomanagement) en ze helpt ons bij de complexe ouderenzorg.

Kiek is onze praktijkondersteuner somatiek, met als aandachtsgebied ouderenzorg, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten/cardiovasculair risico management. Zij is ook bekwaam in de begeleiding van mensen met chronische longziekten. Kiek heeft een achtergrond als logopedist en heeft in 2020 de opleiding tot praktijkondersteuner afgerond.

De huisartsen hebben wekelijks overleg met Marianne en Kiek over de patiënten die zij zien.