« terug naar vorige pagina

Klachten

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

Huisarts

Wanneer u ontevreden bent, hopen we dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Klachtenfunctionaris

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.
De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op
telefoonnummer 088-0229190.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Hij kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Geschilleninstantie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SKGE.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
Postbus 8018
5601 KA EINDHOVEN
Telefoon: 088-0229100
E-mail: info@skge.nl